Лекции по iOS в Софийския университет

Точно след Новогодишните празници, нашите талантливи iOS  девелъпъри се връщат в училище като изнасят лекция във ФМИ насочена към основите на това как да програмираш като професионалист. Те още веднъж доказаха, че си знаят материята много добре!