Засадихме първата Kaufland гора!

Над 120 доброволци от екипа ни сформираха отбор Kaufland, който засади 2000 дръвчета край Драгоманското блато до град Сливница през изминалия уикенд. Новозасадените дървета ще живеят над 600 години край блатото, което е от изключителна важност за мигриращите водолюбиви птици – през него минава прелетният път “Via Aristotelis” и живеят 226 вида птици, 126 от които гнездят тук. Вярваме, че чрез това залесяване допринасяме за облагородяването на района и опазването на природата ни, защото тя е нашето бъдеще.